Pravila 

Napomena: 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o. kao organizator natječaja KiK Lice 2017. obaviještava javnost i sudionice natječaja kako je sa željom da Natječaj učini što interesantnijem i neizvjesnijim, odlučio izmjeniti uvjete Natječaja i to one koje se odnose na finalni dio natjecanja tako da će omogućiti svim dosadašnjim sudionicama natječaja pojedinih sezonskih izbora ( lice ljeta, lice jeseni i lice zime ) sudjelovanje u finalnom dijelu natjecanja, a ne samo pobjednicama pojedinih sezonskih izbora , kako je to do sada bilo predviđeno. U tom je smislu bilo potrebno izmijeniti pojedine odredbe Uvjeta sudjelovanja u KiK Lice 2017. pa se u nastavku objavljuje tekst izmijenjenih Uvjeta sudjelovanja.

 

Uvjeti sudjelovanja KiK Lice 2017

 

Sadržaj

1. Opće odredbe

2. Sudionici

3. Uvjeti sudjelovanja u natječaju

4. Trajanje natječaja

5. Tijek natječaja - Glasanje

6. Napredovanje u natječaju

7. Lice KiK

8. Nagrade, dobitnici i obveze

9. Autor

10. O osobi

11. Kazne i sankcije

12. Potraživanja

13. Završne odredbe

 

1. Opće odredbe

1.1 Organizator natječaja je KIK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešićka 2, Jablanovec, HR-10290 Zaprešić, OIB: 29471249755 (u nastavku: organizator)

1.2 Natječaj je s organizacijske strane popraćen od agencije PlasmaN grupa d.o.o, Črnomerec 3/1, 10000 Zagreb, OIB: 25834518004 (u nastavku: agencija). Ukoliko se aktivnosti organizatora u vezi sa ovim natječajem označavaju kao aktivnosti provoditelja, predmetna radnja može biti provedena kako od strane organizatora, tako i od strane angažirane agencije – glede predmetnog natječaja sve aktivnosti poduzimaju se u suradnji između organizatora i agencije.

1.3 Cilj natječaja je pronaći „KiK lice 2017“. Među svim sudionicama treba se izabrati lice, koje će služiti kao lice za marketinške aktivnosti tvrtke KiK u 2018. godini.

1.4 Natječaj se provodi preko internet stranice www.lice2017.kik.hr (u nastavku: mrežna stranica).

1.5 Natječaj se održava u Republici Hrvatskoj.

1.6 Pravila natječaja uređena su u čl. 3. ovih Uvjeta sudjelovanja.

1.7 Oglašavanjem novčane nagrade organizator se obvezuje, istu po dospjelosti uručiti.

1.8 Novac se može uručiti od strane organizatora ili od strane trećih osoba (posebice društva PlasmaN Grupe). Javnim obećanjem obvezu, međutim, preuzima isključivo organizator natječaja.

 

2. Sudionici

2.1 Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju svi stanovnici Hrvatske, ženskog spola koji su u trenutku prijave za sudjelovanje na natječaju navršile 18. godinu života.

2.2 Zaposlenici organizatora, kao i zaposlenici agencije, te članovi njihovih obitelji, Isključeni od sudjelovanja na natječaju.

 

3. Uvjeti sudjelovanja

3.1 Za sudjelovanje na natječaju, potrebna je registracija preko obrasca za sudjelovanje koji se nalazi na mrežnoj stranici.

3.2 Sudionik se obvezuje sve podatke navesti na način da budu istiniti te ih staviti na raspolaganje za objavljivanje.

3.3 Sudionik popunjavanjem obrasca za sudjelovanje daje svoju suglasnost na sve uvjete natječaja.

3.4 Navođenje adrese elektroničke pošte sastavni je dio registracije i time predstavlja preduvjet za sudjelovanje (adrese elektroničke pošte neće se učiniti javno dostupnom).

3.5 Registracija za sudjelovanje sadrži sljedeće elemente:

a) Ime (javno vidljivo)

b) Prezime (javno vidljivo)

c) Adresa elektroničke pošte (nije vidljiva)

d) Datum rođenja (javno vidljivo)

e) Bračno stanje (nije vidljivo)

f) Djeca (nije vidljivo)

g) Mjesto stanovanja (javno vidljivo)

h) Visina (javno vidljiva)

i) Konfekcijski broj (javno vidljiv)

3.6 Svaki sudionik mora unutar profila sudionika postaviti profilnu sliku te poslati sliku odgovarajuću aktualnoj mjesečnoj temi.

3.7 Povrh toga svaki sudionik mora odgovoriti na pitanja kojima ima mogućnost prezentirati se na kreativan način i razlikovati se od drugih kandidata. Navedeno se odvija kroz sljedeće pitanje koje je sastavni dio obrasca sudjelovanja:

a) Zašto bi Ti trebao postati KiK lice 2017? (javno vidljivo)

3.8 Svi se podaci nadziru od strane angažirane agencije te se unutar vizualne posjetnice, kao profil sudionika objavljuju na mrežnoj stranici natječaja. Pri tome se u vizualnu posjetnicu integriraju isključivo navodi, koji su opisani kao „javno vidljivi“.

3.9 Prijava je završena slanjem obrasca sudjelovanja.

3.10 Uvjeti za prijavu:

a) Za sudjelovanje svaki sudionik mora popuniti sva polja za popunjavanje u obrascu sudjelovanja unutar zadane maksimalne brojke znakova. Svi odgovori se šalju na hrvatskom jeziku i šalje ih sudionik osobno.

b) Svi odgovori unutar obrasca sudjelovanja sastavljaju se tako, da ne mogu općenito biti interpretirani kao uvreda trećih osoba, da nisu protuzakoniti i prije svega da ne predstavljaju povredu autorskih prava trećih osoba.

c) Svi navedeni odgovori sadržani u obrascu sudjelovanja ne smiju ni na koji način sadržavati političke poruke.

d) Pisani navodi, kao i fotografije ne smiju sadržavati pornografiju.

e) Gore navedena pravila isto tako vrijede i za poslane fotografije.

3.11 Sudionici, koji krše gore navedena pravila, biti će od strane organizatora blokirani i isključeni iz natječaja.

3.12 Nakon slanja obrasca sudjelovanja sudionik će zaprimiti potvrdu o sudjelovanju s daljnjim koracima koji se opisuju u sljedećoj točci.

3.13 Organizator provjerava sadržaj obrasca sudjelovanja prije objavljivanja na mogući sadržaj „spam“-a, kao i na automatski upravljane prijave.

3.14 Nakon provjere profila sudionika, sudionik zaprima elektroničku poštu potvrde za sudjelovanje na natječaju. Za konačnu aktivaciju profila sudionik mora potvrditi poveznicu sadržanu u poruci elektroničke pošte.

3.15 Sudjelovanje je konačno potvrđeno klikom na aktivacijsku poveznicu. Pri uspješnoj aktivaciji sudioniku se pojavljuje datum i vrijeme s tekstom „Vaše sudjelovanje je uspješno potvrđeno“.

3.16 Svakom sudioniku je dopušteno prijaviti se jednim profilom sudionika unutar vremenskog razdoblja od jednog mjeseca. Svim sudionicima izričito je zabranjeno prijaviti se pomoću nekoliko različitih adresa elektroničke pošte više puta unutar vremenskog razdoblja od jednog mjeseca.

 

4. Trajanje natječaja

Natječaj teče aktivno od 01.06.2017 (vrijeme) do 30.11.2017 (23:59:59).

 

5. Tijek natječaja – Glasanje

5.1 Glasanje unutar natječaja se održava kroz javno glasanje na mrežnoj stranici natječaja. Kandidatkinje se ocjenjuju na osnovu vlastoručno popunjenog profila koji su osobno popunile te poslanih fotografija za odgovarajuću temu svakog mjeseca.

5.2 Aktivni sudionici smiju oglašavati vlastite profile kroz dijeljenje poveznice. Istu se unutar kanala društvenih medija (npr. Facebook, Twitter,...) smije dijeliti uz aktivan poziv na glasanje.

5.3 Svi glasači smiju pod sljedećim uvjetima glasati za aktivne profile:

a) Glasač svoj glas daje aktivnom sudioniku klikom na gumb „vote“ na donjem rubu profila sudionika.

b) U svrhu identifikacije glasova i sprječavanja manipulacija svaki glasač mora prilikom glasanja navesti svoju adresu elektroničke pošte i spol.

c) Po uspješnom glasanju svaki glasač zaprima elektroničkom poštom potvrdu glasanja.

d) Unutar jednog mjeseca se može glasati samo jednom za jednog sudionika / jedan profil.

e) Svaki glasač sukladno opisanim uvjetima pod točkama a)-d) može predati tri glasa mjesečno za različite kandidate.

 

6. Napredovanje u natječaju

6.1 U okviru natječaja se svaki mjesec određuju tri pobjednice, koje se kvalificiraju za idući krug za „KiK Lice 2017“.

6.2 Među aktivnim sudionicima prijavljenim u jednom mjesecu, tri kandidatkinje s najvećim brojem glasova dobivaju titulu „Mjesečni pobjednik“ i kvalificiraju se za predzavršnicu pojedinog godišnjeg doba.

6.3  Osim toga svaka kandidatkinja ima mogućnost sudjelovati i na izboru za KiK lice ljeto-jesen ili Kik lice zima. KiK zadržava pravo svaki mjesec pozvati dodatne kandidatkinje da sudjeluju na izboru. Time kandidatkinje dobivaju dodatno mogućnost sudjelovati u međufinalu, iako nisu dobile najviše glasova.


6.4  Nakon svaka dva mjeseca, od ukupno šest mjesečnih pobjednica i dodatnih kandidatkinja koje odabere KiK nagrađuje se pobjednica za svako godišnje doba (iz lipnja i srpnja kao lice ljeta, iz kolovoza i rujna kao lice jeseni te iz listopada i studenog kao lice zime).


6.5  Pobjednica velikog finala će biti izabrana između svih sudionica prethodnih krugovanatjecanja pod uvjetom da dođe na priredbu.

 

7. Lice KiK

7.1 Između navedenih sudionica prethodnih krugova natjecanja, žiri će izabrati finalnu pobjednicu natječaja „KiK lice 2017“.

7.2 Žiri bira između natjecateljica na osnovu raznih kriterija. Prije toga, žiriju će biti stavljeni na raspolaganje profili koje su kandidatkinje popunjavale, kako bi se moglo vrednovati ispunjavanje kreativnih zadataka kao i iz toga proizašle fotografije. Osim toga, kandidatkinje će se ocjenjivati na završnoj priredbi na osnovu izgleda i pokazanih postignuća.

7.3 Pobjednice će biti objavljene na internetskoj stranici natjecanja kao i obavještene putem e-maila. O vremenu i mjestu finala bit će informirane najmanje 10 dana unaprijed.

 

8. Nagrade, dobitnici i obveze

8.1 Svaka od navedenih triju mjesečnih pobjednica osvaja Kik-ov poklon bon u vrijednosti od 500 HRK. Organizator natječaja ima rok od 60 dana da pobjednici uruči nagradu.

8.2 Uvjeti za titulu mjesečne pobjednice su:

a) Mjesečne pobjednice natjecanja bit će obaviještene od strane organizatora putem e-maila. Pobjednica se nakon toga u roku od 7 dana mora javiti organizatoru kako bi službeno preuzela nagradu.

b) Nagrade za 6 mjesečnih pobjednica bit će uručene na priredbi za proglašenje pobjednice Lice ljeta, jeseni ili zime, uvijek u razdoblju dok traju gore navedeni pojedinačni natječaji.

c) Pobjednica priredbe, dakle KiK lice ljeta, jeseni i zime svoju će nagradu primiti neposredno nakon priredbe. Nagrade za te 3 titule će se dodijeliti u formi KiK poklon bona u vrijednosti od po 1000 kn.

d) Za vrijeme trajanja priredbe i primopredaje nagrade, sve pobjednice moraju biti na raspolaganju za slikanje ili za intervju.

8.3 Ako dobitnica ne potvrdi nagradu odnosno mjesečna pobjednica se ne odazove, kandidatkinja sa sljedećim najvećim brojem glasova postaje pobjednica prema uvjetima iz točke 8.2.

8.4 Na finalnoj priredbi pobjednica KiK lice 2017 dobiva novčanu nagradu u iznosu od 30.000,00 (tridesettisuća) HRK (u obliku velikog oglednog čeka) . U stvarnosti će iznos nagrade biti isplaćen od strane organizatora natječaja na broj računa dobitnice, koji ona treba dostaviti, u roku od 30 dana od održavanja finala.

8.5 Troškove dolaska dobitnica, pokrit će organizator na zahtjev, i to u iznosu od 2 kn po km, a najviše do iznosa od ukupno 400 kn.

 

9. Autor

9.1 Svaki aktivni sudionik dozvoljava organizatoru, kao i angažiranoj agenciji da fotografije, tonske i snimljene sadržaje, bez troškova naknade i bez licence, smije koristiti u sljedeće (međunarodne) svrhe :

a) Korištenje specifičnih tehnika za kopiranje materijala za proizvodnju i distribuciju sadržaja i materijala.

b) Preradu snimke u smislu daljnjeg korištenja, kao i upotrebu u smislu navedenu u točci b). U to spada i daljnje objavljivanje na radiju i drugim javnim medijima.

9.2 Zbog pojašnjenja skreće se pozornost na to da gore navedena dozvola uključuje i sljedeća korištenja :

a) Snimanje i reprodukcija, neovisno o upotrjebljenoj tehnici, naročito izrada kopija.

b) Novonastali sadržaji koristit će se isključivo za marketing. To uključuje i korištenje tih materijala od strane medijskih i kooperacijskih partnera uključenih u organizaciju natječaja.

c) Širenje prava korištenja preko ostalih medija, naročito: Dobrotvornog rada, displeja (grosse LED oder Plasma Bildschirme), oglasa koji koriste fotografije, tonske i video zapise, namjenjeni drugim medijima, kao što su radio ili televizijski programi.

d) Objavljivanje materijala može uslijediti u nepromijenjenom izvornom obliku ili s promjenama sadržaja i vremena.

e) Ukoliko kupci i drugi mediji koriste sadržaje za vlastite potrebe, za pozicioniranje i širenje materijala sami su za to pravno odgovorni.

9.3 Svaki aktivni sudionik, posebno pobjednica dozvoljava organizatoru i agenciji, da slike nastale tijekom kampanje mogu koristiti za unapređivanje prodaje organizatora. Ovo odobrenje obuhvaća i pravo da se nastale fotografije koriste na svim razinama unutar poduzeća.

9.4 U slučaju nastale štete prilikom korištenja fotografija, odgovornost za naknadu štete snosi organizator (ili agencija).

 

10. O osobi

10.1 Svi podaci o organizatoru biti će navedeni u propisanim formularima prema Uvjetima sudjelovanja po predviđenoj proceduri.

10.2 Obrada osobnih podataka uključuje prikupljanje, obradu, čuvanje i organizaciju osobnih podataka. Osobni podaci koristiti će se za formulare za prijavljivanje.

10.3 Odobrenje za korištenje i obradu osobnih podataka nalazi se u uvjetima sudjelovanja, a prilikom prihvaćanja uvjeta sudjelovanja, daje se i odobrenje za korištenje podataka. Prihvaćanje uvjeta sudjelovanja je uvjet za sudjelovanje na natječaju i osvajanje nagrade.

10.4 Svaka osoba ima pravo uvida u svoje podatke i pravo na korekciju istih. Za daljnje informacije u svezi obrade osobnih podataka mora se podnijeti pisani zahtjev organizatoru preko angažirane agencije natjecanja.

10.5 U slučaju promjene ili nužnosti dopune osobnih podataka, svaka osoba to radi sama za sebe. U svezi toga poslužite se navedenom e-mail adresom natjecanja, u predmetu „osobni podaci“.

10.6 Svatko ima pravo opozvati odobrenje za korištenje osobnih podataka, što za posljedicu ima isključivanje iz daljnjeg natjecanja. Opoziv odobrenja mora uslijediti pisanim putem na adresu angažirane agencije (s naznakom „osobni podaci“).

10.7 U okviru natjecanja svaki sudionik registracijom preko Formulara za prijavu slaže se s sljedećim točkama:

a) Obrada osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u natječaju kao i dodjele i prosljeđivanja nagrada.

b) Korištenje dostavljene e-mail adrese za slanje informacija o natjecanju,

c) Korištenje osobnih podataka u svrhu marketinškog djelovanja organizatora i agencije.

d) Slanje komercijalnih sadržaja na dostavljenu e-mail adresu.

10.8 Gornje stavke je potrebno dobrovoljno potvrditi, što je nužno potrebno za sudjelovanje u natjecanju.

 

11. Kazne i sankcije

11.1 U skladu sa zakonskim propisima organizator niti financijski niti nefinancijski ne snosi odgovornost od posljedica da se sudioniku tokom sudjelovanja u natječaju uskrati nagrada ili da je izgubi (osim ako je organizator prekršio zakon, onda postoji odgovornost u okviru potencijalne nagrade).

11.2 U okviru zakonskih propisa sudionik preuzima punu odgovornost kod povrede prava trećih osoba.

11.3 U slučaju ogluhe na poziv za uručenje nagrade, organizator nema obvezu, nagradu sačuvati za neko drugi trenutak primopredaje.

11.4 U slučaju povrede uvjeta sudjelovanja, organizator zadržava pravo da sudionika isključi iz daljnjeg natjecanja te ga o tome obavijesti putem e-maila (sudioniku i dalje ostaje pravo žalbe). U tom slučaju profil i mrežni račun sudionika, bit će blokirani.

11.5 Pod povredom uvjeta sudjelovanja posebno se misli na sljedeće točke:

a) Povreda prava na sudjelovanje, posebno kršenje autorskih prava (npr. korištenje fotografija, koje su izrazito grafički obrađene).

b) Povreda osobnih prava (naročito prilikom ispunjavanja prijavnog formulara).

c) Povreda komercijalnog vlasništva trećih osoba (npr. korištenje slogana u okviru natjecanja) korištenje tuđih fotografija (krađa identiteta).

e) Povreda točke 3.10.

f) Manipulacija glasovima, npr. otvaranje fiktivnih e-mail adresa i glasovanje fiktivnih glasača

 

12. Potraživanja

12.1 Žalbe u svezi natjecanja moraju biti poslane preporučenom poštom najkasnije sedam dana od dana proglašenja pobjednika na adresu angažirane agencije.

12.2 Dobitnici koji nisu svoju nagradu primili u propisanom roku, mogu se žaliti u roku od 14 dana od dana isteka propisanog roka.

12.3 Ako je žalba u agenciji zaprimljena u roku od 14 dana, na istu se mora odgovoriti u roku od također 14 dana na navedenu adresu.

12.4 Odluka organizatora (agencije) je konačna i obvezujuća. Konačna odluka organizatora (agencije) može biti opozvana putem nadležnog suda gdje se može odrediti i odšteta.

12.5 Organizator ne odgovara za nepotpuno ispunjeni natječajni formular i nije u obvezi postojeće podatke mijenjati u toku natječaja ili zatražiti ponovnu provjeru podataka.

 

13. Završne odredbe

Pravila natječaja su opisana ovim pravilnikom. Sve dostupne informacije o natječaju u reklamnim materijalima su informativne. Općenite odredbe koje nisu regulirane propisima o zaštiti osobnih podataka regulirane su ovim Uvjetima sudjelovanja.

 

Privitak pravilima natječaja „KiK Lice 2017“

1. Propisi navedeni u nastavku, kao i završne odredbe, predstavljaju daljnja pravila natječaja.

2. Određena pravila mogu tijekom natječaja biti proširena, bez da proizvode učinak na prije donesena pravila. S ovim proširenjima natjecatelji ili dobitnici nagrada ne smiju biti dovedeni u nepovoljniji položaj.

3. U slučaju sukoba između odredaba ovih uvjeta sudjelovanja i završnih odredbi uvjeta natječaja, vrijedi novija i/ili detaljnija varijanta.

4. Svi podaci o priredbama i velikom finalu, kandidatkinje će dobiti najkasnije 10 dana unaprijed putem e-maila.

5. Samo osobno sudjelovanje (obavezan uvjet) na određenom natjecanju (međufinale i finale) omogućuju pobjedu i titulu KiK lice 2017.