Nova prijava - korak 1/3

Molimo te pripremi svoju fotografiju na temu mjeseca. Što su bolje fotografije, to je tvoja šansa veća. ;)

Studeni: Prekrasna u štrikanoj modi - romantična ili cool, pokaži nam svoju KiK kombinaciju